Văn mẫu lớp 9

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan

Viết đoạn văn nêu ngắn gọn vị trí, ý nghĩa của văn bản Hành trang vào thế kỉ mới của nhà hoạt động chính trị Vũ Khoan

Hướng dẫn

Người Việt Nam chúng ta có nhiều phẩm chất tốt đẹp, đáng quý qua thời gian đã được chứng thực và khẳng định. Có thể kể đến như những đức tính chăm chỉ, cần cù; truyền thống tương thân tương ái,… Nhưng bên cạnh đó, chúng ta vẫn có những mặt hạn chế cần sửa đổi. Bài viết của Phó Thủ tướng Vũ Khoan ra đời vào đầu năm 2001, khi đất nước ta cùng toàn thế giới bước vào năm đầu tiên của thế kỉ mới. Với đât nước ta nói riêng, đó là thời điểm có rất nhiều thời cơ và thách thức đang đến gần. vấn đề đặt ra là chúng ta cần nhận thức như thế nào và làm những việc gì đế chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới? “Hành trang vào thế kỉ mới” giúp ta nhận thức được những mặt mạnh để phát huy, đồng thời cũng nhận thức được những mặt còn yếu kém để khắc phục. Đặc biệt, đây là vấn đề không chỉ có ý nghĩa thời sự trong thời điểm chuyến giao thế kỉ mà còn có ý nghĩa lâu dài đối với cả quá trình đi lên của đất nước. Văn bản đã nêu ra một cách chính xác và kịp thời những vấn đề thiết thực đối với con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng quyết định sự thành công của công cuộc xây dựng đất nước trong thế kỉ mới.

Xem thêm:  Đề 1: Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ – Bài văn chọn lọc lớp 9

Thu Trang

Post Comment