Văn mẫu lớp 9

Trong ngành Giáo dục đang phát động phong trào “Chống bệnh thành tích trong giáo dục”. Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về vấn đề “bệnh thành tích trong giáo dục”

Trong ngành Giáo dục đang phát động phong trào “Chống bệnh thành tích trong giáo dục”. Em hãy viết đoạn văn nêu cách hiểu của mình về vấn đề “bệnh thành tích trong giáo dục”

Hướng dẫn

“Bệnh thành tích trong giáo dục” là việc chạy theo những danh hiệu mà cố tình vi phạm những quy định về kiểm tra, đánh giá tạo ra thành tích ảo, không đúng với thực chất và làm cản trở sự phát triển của giáo dục. Trong một thời gian dài, chúng ta quá coi trọng những bản báo cáo thành tích, những con số "trăm phần trăm" (100%) đầy ma lực, những bằng khen, những lời tuyên dương,… cần hiểu rằng thành tích không phải là xấu, ngược lại đó là điều tôt đẹp. Thừa nhận thành tích là ghi nhận những cô gắng nỗ lực và kết quả tốt đẹp trong giáo dục. Điều đó có tác dụng động viên các cá nhân, đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường đê đạt kết quả tốt hơn nữa. Nhưng nếu không phải là thành tích mà là "bệnh thành tích" thì cần hiểu rằng đó đã trở thành một vấn đề nhức nhối trong xã hội. "Bệnh thành tích" được biểu hiện ở những báo cáo sai sự thật, ở những lời khen ngợi, tuyên dương sai người, sai đơn vị. Và hậu quả của nó thật khôn lường: sự thật đã có hàng trăm học sinh ngồi nhầm lớp, nhầm trường; đã có hàng chục giáo viên được ghi rihận là giáo viên dạy giỏi nhưng không nhận được sự tin tưởng của học sinh,… Rõ ràng, cần chữa trị triệt để căn bệnh này.

Xem thêm:  Đề 37 – Suy nghĩ của em về truyền thống tôn sư trọng đạo – Phát triển kỹ năng làm bài văn chọn lọc 9

Thu Trang

Post Comment