Văn mẫu lớp 9

Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm, em thích hình ảnh thơ nào nhất. Viết một đoạn văn (8 – 10 câu) nói rõ cái hay của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần phụ chú

Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm, em thích hình ảnh thơ nào nhất. Viết một đoạn văn (8 – 10 câu) nói rõ cái hay của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần phụ chú

Hướng dẫn

Đề bài:

Trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm, em thích hình ảnh thơ nào nhất? Viết một đoạn văn (8 – 10 câu) nói rõ cái hay của hình ảnh thơ ấy trong đó có sử dụng thành phần tình thái và thành phần phụ chú (gạch chân dưới những thành phần phụ đó)

Bài làm:

Trong bài thơ “Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ" của Nguyễn Khoa Điềm, hai câu thơ sau đã dựng lên một hình ảnh thơ đặc sắc:

“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi

Mặt trời của mẹ con nằm trên lưng”.

Mặt trời – vi thần tư nhiên mang lai ánh sáng, Sự ấm áp cho những cây bắp trên đình Ka-lưi – đang tỏa rạng trên lưng đồi phía xa. Còn mặt trời cứa bà mẹ Tà-ôi là đứa con thân yêu đang nằm yên ngủ trên lưng gầy. Dùng hình ảnh ẩn dụ “mặt trời của mẹ con nằm trên lưng” ngầm so sánh hình ánh người con với mặt trời, nhà thơ khẳng định vai trò của người con đối với người mẹ. Đối với mẹ, con chính là lẽ sống, là ánh sáng, là niềm tin, là động lực… Hình ảnh mặt trời “nằm trên lưng” khiến hình ảnh người mẹ chói lòa trong ánh sáng của lòng yêu thương, sự trìu mến. Đặc biệt, hai câu thơ còn có sự đôi xứng nhịp nhàng: “Mặt trời của bắp” – “Mặt trời của mẹ”. Điều đó góp phần tạo nên vẻ đẹp thẩm mĩ cho hình thức thơ.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong lặng lẽ Sa Pa

* vi thần tự nhiên mang lai ánh sáng, sư ấm áp cho những cây bắp trên đinh Ka-lưi: thành phần phụ chú. chính: thành phần tình thái.

Thu Trang

Post Comment