Đề số 18: suy nghĩ của em về vấn đề tệ nạn xã hội trong đời sống hiện nay – Văn mẫu lớp 7

Đề số 18: suy nghĩ của em về vấn đề tệ nạn xã hội trong đời sống hiện nay – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1.Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề. – Tệ nạn xã hội hiện nay đang là vật cản lớn trên con đường phát triển

Đề số 19: Em hãy viết một bài văn bản về tính trung thực của con người– Văn mẫu lớp 7

Đề số 19: Em hãy viết một bài văn bản về tính trung thực của con người– Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: . Để hoàn thiện nhân cách và trở thành một người tốt, con người cần phải rèn luyện rất nhiều đức tính, phẩm chất, trong đó

Đề số 21: Em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về số phận và vẻ đẹp của người phụ nữ qua những bài ca dao than thân – Văn mẫu lớp 7

Đề số 21: Em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về số phận và vẻ đẹp của người phụ nữ qua những bài ca dao than thân – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý: 1. Đặt vấn đề: – Ca dao là tiếng tơ đàn muôn điệu của tâm hồn quần

Đề số 24: Hào khí Đông A qua ba bài thơ “Tụng giả hoàn kinh sư” (Trần Quang Khải), “Thuật hoài” (Phạm Ngu Lão) và “Cảm hoài” (Đặng Dung).

Đề số 24: Hào khí Đông A qua ba bài thơ “Tụng giả hoàn kinh sư” (Trần Quang Khải), “Thuật hoài” (Phạm Ngu Lão) và “Cảm hoài” (Đặng Dung). Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về văn học thời Trần, dẫn dắt giới thiệu vấn đề hào khí

Để số 25: So sánh bài thơ Thiên trường văn Vọng (Trần Nhân Tông) với bài Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) – Văn mẫu lớp 7

Để số 25: So sánh bài thơ Thiên trường văn Vọng (Trần Nhân Tông) với bài Chiều hôm nhớ nhà (Bà Huyện Thanh Quan) – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề – Giới thiệu khái quát về tác giả tác phẩm. – Dẫn dắt so sánh hai bài thơ.