Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích”

Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” Hướng dẫn Phân tích đoạn trích “Kiều ở lầu Ngưng Bích” Bài Làm Nhắc đến Nguyễn Du, một đại thi hào văn học nước ta thì không ai là không biết đến tác phẩm Truyện Kiều xuất sắc của ông. Truyện Kiều là một bức tranh

Đề bài: Dựa vào tác phẩm “Chiếc lược ngà”, em hãy kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai cha con ông sáu theo lời hồi tưởng của nhân vật khác ( ông Sáu hoặc bé Thu)

Đề bài: Dựa vào tác phẩm “Chiếc lược ngà”, em hãy kể về cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai cha con ông sáu theo lời hồi tưởng của nhân vật khác ( ông Sáu hoặc bé Thu) Hướng dẫn Đề bài: Dựa vào tác phẩm “Chiếc lược ngà”, em hãy kể về cuộc gặp

Em hãy phân tích vẻ đẹp ngang tàng, trẻ trung của người chiến sĩ lái xe trong “ bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Hãy nêu lên suy nghĩ của em về người đã góp phần làm cho đất nước thống nhất.

Em hãy phân tích vẻ đẹp ngang tàng, trẻ trung của người chiến sĩ lái xe trong “ bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật. Hãy nêu lên suy nghĩ của em về người đã góp phần làm cho đất nước thống nhất. Hướng dẫn Em hãy phân tích vẻ

Phân tích chân dung Mã Giám Sinh và nội tâm Thúy Kiều trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều

Phân tích chân dung Mã Giám Sinh và nội tâm Thúy Kiều trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Hướng dẫn Phân tích chân dung Mã Giám Sinh và nội tâm Thúy Kiều trong đoạn trích Mã Giám Sinh mua Kiều Truyện Kiều của Nguyễn Du ngoài giá trị hiện thực và nhân đạo