Đề số 6: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua Đèo Ngang’ của Bà Huyện Thanh Quan – Văn mẫu lớp 7

Đề số 6: Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Qua Đèo Ngang’ của Bà Huyện Thanh Quan – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Bà Huyện Thanh Quan là một nữ sĩ nổi tiếng ở thế kỉ XVIII. – Thơ của bà mang vẻ đẹp

Đề số 8: Phân tích bài “Hồi hướng ngẫu thư của Hạ Vi Chương – Văn mẫu lớp 7

Đề số 8: Phân tích bài “Hồi hướng ngẫu thư của Hạ Vi Chương – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu khái quát về nhà thơ Hạ Tri Chương. – Giới thiệu hoàn cảnh sáng tác bài thơ. 2. Giải quyết vấn đề: Thông thường trong

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 9: Cảm nhận của anh về tinh thần nhân đạo trong bài thơ “Bài ca nhà tranh bị gió thu phá” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu đôi nét về nhà thơ Đỗ Phủ. – Giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác tác

Đề số 11: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Rằm tháng giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7

Đề số 11: Phân tích vẻ đẹp cổ điển và hiện đại trong bài thơ “Rằm tháng giêng” (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Hồ Chí Minh vừa là một chiến sĩ cách mạng lỗi lạc vừa là một nhà thơ

Đề số 12: Phân tích hình ảnh tiếng gà trưa trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh – Văn mẫu lớp 7

Đề số 12: Phân tích hình ảnh tiếng gà trưa trong bài thơ cùng tên của Xuân Quỳnh – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu về Xuân Quỳnh – nhà thơ của những cảm xúc rất dung dị, đời thường, chân thành, thiết tha và đằm

Đề số 13: Phân tích hình ảnh Cốm trong cảm nhận của Thạch Lam qua đoạn trích “Một thứ quà của lúa non: Cốm” – Văn mẫu lớp 7

Đề số 13: Phân tích hình ảnh Cốm trong cảm nhận của Thạch Lam qua đoạn trích “Một thứ quà của lúa non: Cốm” – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN BÀI 1. Đặt vấn đề: – Giới thiệu Một thứ quà của lúa non: Cốm được rút từ tập Hà Nội. băm sáu

Đề số 15: Em hãy viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử ở quê hương em – Văn mẫu lớp 7

Đề số 15: Em hãy viết một bài văn giới thiệu về một danh lam thắng cảnh hoặc một di tích lịch sử ở quê hương em – Văn mẫu lớp 7 Hướng dẫn DÀN Ý 1. Đặt vấn đề: – Dẫn dắt, giới thiệu về di tích lịch sử hoặc danh lam thắng cảnh.