Văn mẫu lớp 6

Hãy kể lại truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” bằng lời văn của em và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân vật chính trong câu chuyện

Hãy kể lại truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng” bằng lời văn của em và nêu lên những suy nghĩ của mình về nhân vật chính trong câu chuyện

Hướng dẫn

DÀN BÀI

Mở bài:

+ Khái quát những tình cảm dành cho nghề thầy thuốc.

+ Giới thiệu câu chuyện về Thái y lệnh họ Phạm và khái quát những tình cảm dành cho nhân vật này.

Thân bài:

+ Tài đức của ông Phạm Bân: giỏi nghề thuốc, luôn hết lòng cứu chữa người bệnh, người nghèo còn được ông chu cấp tiền – thuốc,…

+ Tình huống cụ thể thể hiện đức độ, tấm lòng của ông:

C. Chuẩn bị đi chữa bệnh cho một người thường dân thì được lệnh vào cung khám cho quý nhân.

D. Ông đã quyết định đi cứu chữa người thường dân bệnh nặng trước, không ngại mắc tội với vua quan.

E. Ông đã được vua khen ngợi về y đức.

+ Những cảm nghĩ về ông Phạm Bân:

F. Khâm phục, ngưỡng mộ, yêu mến về tài, đức, đặc biệt là y đức.

G. Ông thực sự là một tấm gương sáng cho người đời sau.

Kết bài:

Nêu suy nghĩ về vấn đề người hiền tài và việc trọng dụng người hiền tài:

+ Người hiền tài giữ được cái đức và đạo đức nghề nghiệp (như việc Phạm Bân không phân biệt sang hèn mà đối đãi khác với người bệnh);

+ Người hiền tài cần được trân trọng giống như việc nhà vua đã không vì quyền tước mà trách phạt hành động của Phạm Bân.

Xem thêm:  Bằng những hiểu biết của mình sau khi học xong truyền thuyết “Con Rồng cháu Tiên”, em hãy tóm tắt và nêu ý nghĩa của truyện

Thu Trang

Post Comment