Văn mẫu lớp 9

Giới thiệu về văn bân Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Giới thiệu về văn bân Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

Hướng dẫn

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển, của trẻ em là văn bán trích phần đầu Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trể em họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở Niu Oóc ngày 30 – 9 – 1990. Tuyên bố gồm ba phần: Nhiệm vụ, Cam hếtNhững bước tiếp theo.

Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em gồm 17 mục, ngoài phần tuyên bố về mục đích tham dự Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em và nhận thức về nhu cầu, quyền được chàm sóc, phát triển của trẻ em, văn bản được bố cục thành ba phần. Phần Sự thách thức phân tích thực trạng cuộc sống của trẻ em trên thế giói (trẻ em trước hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, trẻ em trong thảm hoạ đói nghèo, khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, ma tuý…). Phần Cơ hội chỉ ra những điều kiện thuận lợi của bối cảnh quốc tế trong việc thúc đẩy việc chăm sóc, bảo vệ quyền trẻ em. Và phần Nhiệm vụ đã xác định những nhiệm vụ cần phải thực hiện của từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được báo vệ và phát triển của trẻ em. Ba phần của văn bàn này có quan hệ chặt chẽ với nhau. Hai phần trước là cơ sở, căn cứ đế rút ra những nội dung ở phần sau.

Xem thêm:  Hoàng Lê nhất thống chí của Ngô Gia Văn Phái, có thể nói cảm hứng yêu nước và tự hào dân tộc nhiều khi đã lấn át cả thái độ thiên vị với triều Lê... Phân tích hồi thứ mười bốn của tác phẩm này để chứng minh nhận xét trên

Trong phần Sự thách thức, thực trạng cuộc sống trẻ em trên thế giới được khái quát theo nhiều nội dung. Tác giả đã chi ra rằng trẻ em đang trở thành nạn nhân của hiểm hoạ chiến tranh và bạo lực, cùa sự phân biệt chúng tộc, của sự xâm lược, chiếm đóng và thôn tính của nước ngoài. Trẻ em là nạn nhân của đói nghèo và khủng hoảng kinh tế, cúa nạn vô gia cư, dịch bệnh, mù chữ, môi trường xuống cấp. Đặc biệt nguy hiếm là tình trạng trẻ em chết do suy dinh dưỡng và bệnh tật, ma tuý. Chính thực trạng đó đã đặt ra những nhiệm vụ cấp bách cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế.

Bối cảnh quốc tê hiện nay có những điều kiện thuận lợi cơ bản đế thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Những điều kiện thuận lợi này được chỉ ra trong phần Cơ hội, cụ thể, nhân loại đã có công ước về quyền trẻ em, đó là mối liên kết về phương tiện, kiến thức giữa các quôc gia. Đó còn là sự hợp tác và đoàn kết quốc tế mở ra khả năng giái quyết những vấn đề về phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, ngăn chặn dịch bệnh, giải trừ quân bị, tăng cường phúc lợi trẻ em.

Dựa trên tình hình thực tế, bản Tuyên bố đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế vì sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em. Mỗi một mục tương ứng với một phương diện cần quan tâm: từ việc chăm sóc sức khoẻ, chế độ dinh dưỡng, giảm tỉ lệ tử vong, quan tâm đến trẻ em tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bình đẳng trai – gái, xoá mù chữ, quan tâm đến sức khoẻ sinh sản của phụ nữ, kế hoạch sinh nở đến việc chú ý tạo môi trường văn hoá xã hội lành mạnh, phát triển kinh tế… Những nội dung này thể hiện tính toàn diện trong việc định hướng hành động.

Xem thêm:  Kể về cuộc gặp gỡ với các chú bộ đội

"Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em” cho chúng ta thấy được tầm quan trọng, tính cập bách, toàn cầu của nhiệm vụ vì sự sống còn, quyền được bảo vệ, phát triển của trẻ em. Trên tinh thần vì tương lai của nhân loại, bản Tuyên bố đã đưa ra những nhiệm vụ cũng là chiến lược hành động một cách toàn diện cho từng quốc gia và cộng đồng quốc tế. Công việc này còn đòi hỏi sự quan tâm của từng gia đình, từng cá nhân trong mỗi cộng đồng.

Thu Trang

Post Comment