Văn mẫu lớp 9

Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng làm hợp đồng thống nhất với nhau về mua bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó

Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng làm hợp đồng thống nhất với nhau về mua bán. Em hãy giúp bố mẹ làm bản hợp đồng đó

Hướng dẫn

Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

* * * * * *

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

– Căn cứ vào Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế ngày… tháng… năm… của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành của các cấp các ngành.

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.

Hôm nay, ngày 16 tháng 05 năm 2009

Tại địa điểm: Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương Chúng tôi gồm:

Bên A:

Cửa hàng vật liệu xây dựng Thành Phong

Địa chỉ: tầng 2 Trung tâm Thương mại huyện Nam Sách, Hải Dương Điện thoại: 0320… Fax: 0320…

Tài khoản:…

số thuế:…

Đại diện là ông Nguyễn Văn Quyền

Chức vụ: Trưởng-phòng Kinh doanh

Bên B:

Bà Trần Thị Minh Việt

Địa chỉ số nhà… đường… thành phố Hải Dương Điện thoại: 0906868XXX

Hai bên thoả thuận kí kết Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng với nội dung và các điều khoản sau:

Điều 1. Nội dung giao dịch bao gồm việc mua và bán vật liệu xây dựng gồm sắt, thép.

Điều 2. Trách nhiệm và nghĩa vụ bên A

– Bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời sắt, thép cho bên B theo đúng đơn giá đã công bố;

Xem thêm:  Đề thi kiểm tra Học kỳ 2 lớp 9 môn Ngữ Văn của tỉnh Phú Yên năm học 2017-2018

– Vận chuyển hàng hoá bảo đảm, an toàn đến giao tận địa chỉ đã đăng kí của bên B.

Điều 3. Trách nhiệm và nghĩa vụ của bên B.

– Kiếm tra số lượng, chủng loại, chất lượng và bốc xếp hàng hoá tư phương tiện chuyên chở vào cửa hàng.

– Thanh toán đầy đủ theo đơn giá của bên A và đúng thời gian cho bên A.

Điều 4 Phương thức thanh toán

– Bên B thanh toán cho bên A chậm nhất là 7 ngày sau khi nhận hàng;

– Bên B chủ động gặp bên A để hoàn tất việc thanh toán.

Điều 5. Hiệu lực của hợp đồng.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày 16 tháng 05 năm 2009 đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2009. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có điểm nào chưa phù hợp thì hai bên sẽ bàn bạc đi đến thống nhất cách giải quyết. Những nội dung hiệu chỉnh sẽ được ghi lại trong bản "Phụ lục hợp đồng". "Phụ lục hợp đồng" có giá trị như hợp đồng chính thức.

Hợp đồng này được lập. thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

Đại diện bên A Đại diện bên B

Quyền Việt

Nguyễn Văn Quyền Trần Thị Minh Việt

Thu Trang

Post Comment