Văn mẫu lớp 5

Đề 7 – Đề bài luyện tập – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5

Đề 7 – Đề bài luyện tập – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5

Hướng dẫn

Đề bài bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5

1. a) Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: nhỏ bé, sáng sủa, vui vẻ, cao thượng, cẩn thận, đoàn kết.

b) Chọn một cặp từ trái nghĩa nêu trên để đặt câu. (Hai từ trái nghĩa cùng xuất hiện trong một câu.)

2. Tìm từ trái nghĩa với từ in đậm trong từng cụm từ sau:

– hoa tươi – rau tươi

– rau tươi – củi tươi

– cá tươi – nét mặt tươi

– trứng tươi – màu sắc tươi

3. Trong bài Hạt gao làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết:

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào? Hình ảnh đôi lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì?

4. Tả con đường (hoặc một đoạn đường) quen thuộc nơi em ở (hoặc con đưòng ở nơi khác mà em yêu thích).

Xem thêm Đáp án đề 7 – Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt 5 tại đây

Theo Nguồn: Bailamvan.edu.vn

Xem thêm:  Tả cảnh buổi sáng trong công viên

Post Comment