Văn mẫu lớp 9

Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết trên

Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết trên

Hướng dẫn

Lê Chiêu Thống, một con người phản nước hại dân, do lo sợ mất ngôi vị hoàng đế đã cầu cứu mở đường cho quân Thanh xâm lược nước ta. Ngày hai mươi hai tháng mười một, Lê Chiêu Thống nhận sắc phong của nhà Thanh lả Nam Quốc Vương.

Ngày hai mươi tư tháng mười một, Văn Tuyết vào Nam cấp báo Bắc Bình Vương về việc Tôn Sĩ Nghị ‘mang quân Thanh xâm lược Thăng Long. Do quân Thanh quá mạnh, Ngô Văn Sở phải rút lui về Tam Điệp, không giữ được đất từ cửa ải phía Bắc cho đến Thăng Long, đây là một biến cố lớn trong lịch sử nước ta. Bắc Bình Vương là người mưu lược, dũng tướng, nhạy bén, trí tuệ sáng suốt, mạnh mẽ và có tài điều binh khiển tướng. Trước biến cố đó, ông tức giận vô cùng nhưng vẫn hết sức bình tĩnh và quyết định mở cuộc tiến công ra Bắc đại phá quân Thanh.

Thu Trang

Xem thêm:  Hướng dẫn thuyết minh bài giới thiệu về hoa sen – Tập làm văn 9

Post Comment