Văn mẫu lớp 9

Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết trên

Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn kết bài cho bài viết trên

Hướng dẫn

Chiến công đại phá quân Thanh đã chứng tỏ nước Việt Nam là một nước mạnh mẽ, có độc lập, chủ quyền. Đế khắc hoạ sâu sắc hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ với tài mưu lược, ý chí kiên cường đấu tranh, và ôn lại chiến thắng lịch sử hào hùng của dân tộc, hàng năm, dân ta vẫn tố chức lễ hội Đống Đa. Lễ hội dó cũng là để nhớ đến công lao cúa ông cha thời xưa đã đại phá quân Thanh thần tốc.

Thu Trang

Xem thêm:  Soạn bài lớp 9: Người kể trong văn bản tự sự

Post Comment