Văn mẫu lớp 7

Bác Hồ có viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”,Em hiểu lời dạy đó như thế nào?

Bác Hồ có viết: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”,Em hiểu lời dạy đó như thế nào?

Hướng dẫn

Nhân dân ta vốn có truyền thống hiếu học, học để làm người, học để giúp đời, giúp nước. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước nhà độc lập, việc học tập càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì thế ngay trong năm học đầu tiên dưới chế độ mới, Bác Hồ gửi thư cho học sinh đã có những lời căn dặn: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

Lời dạy ấy có ý nghĩa gì?

Trong lời dạy trên đây, Bác Hồ đã nêu bật mối quan hệ và tác dụng to lớn của việc học tập đối với tiền đồ đất nước.

Thế nào là một đất nước vẻ vang? Nói chung, một đất nước muốn được vẻ vang thì trước hết phải là một đất nước độc lập, giàu mạnh. Đất nước nô lệ thì không thể vẻ vang. Nhưng muốn giữ vững nền độc lập thì phải có nền quốc phòng vững mạnh. Muốn có quốc phòng vững mạnh thì phải có nền kinh tế vững mạnh, phát triển.

Ta thường nói nước mạnh dân giàu. Đó là điều song song tồn tại của một đất nước phát triển. Dân có giàu nước mới mạnh. Nói dân giàu tức là nói nhân dân được ấm no đầy đủ về đời sống vật chất, được hưởng các quyền tự do dân chủ về mặt tinh thần, được học hành để mở mang trí tuệ, có một đời sống Văn hóa tiến bộ, một nếp sống xã hội văn minh lành mạnh.

Xem thêm:  Chứng minh câu tục ngữ: Nhất tự vi sư, bán tự vi sư

Một đất nước như thế sẽ được các dân tộc khác trên thế giới mến yêu, kính trọng, một đất nước như thế sẽ gọi là đất nước vẻ vang.

Bác Hồ lại nói:’Dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu” nghĩa là thế nào? Nói như vậy, Bác Hồ có ý nhấn mạnh đến sự phấn đấu để đưa nước nhà lên ngang tầm những đất nước giàu mạnh và tiên tiến trên thế giới. Muốn thế, ngoài việc phải có một nền kinh tế vào loại giàu mạnh, Việt Nam còn phải có một nền khoa học kĩ thuật tiên tiến, một nền văn hóa tiên tiến, không những có thể tiếp nhận được tinh hoa của nhân loại mà còn góp phần mình vào sự phát triển chung của nhân loại.

Đó là cái đích phải đạt tới mà Bác Hồ đặt ra cho nhân dân ngay sau ngày đất nước vừa thoát vòng nô lệ. Đó cũng là mục tiêu phấn đấu cuối cùng mà dân tộc ta hằng ấp ủ qua mấy chục năm không ngừng lao động và chiến đấu cho đến ngày nay.

Vì sao tất cả những điều đó lại:"Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu”

Đất nước Việt Nam sau ngàn năm chế độ phong kiến là gần trăm năm thuộc địa rồi liên tục chiến tranh. Bước ra khỏi chiến tranh, chúng ta sở hữu một gia tài vừa nghèo nàn vừa lạc hậu. Trong khi đó trên thế giới, khoa học kĩ thuật có những bước tiến khổng lồ, mọi mặt đời sống cũng phát triển nhảy vọt. So với những nước tiên tiến, ta đi chậm hơn đến hàng trăm năm. Muốn đuổi kịp họ, ta không còn cách nào khác ngoài con đường học tập, học cách làm mà người ta đã làm, học thật nhanh để rút ngắn khoảng cách giữa ta với họ.

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt

Muốn có quốc phòng vững mạnh, thì chỉ con người chưa đủ, phải có khoa học kĩ thuật, có phương tiện kĩ thuật và con người nắm vững kĩ thuật. Nói đến kinh tế, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp là nói đến kĩ thuật, vì đồng ruộng mênh mông, tài nguyên vô tận, không thể tự nhiên tạo ra nhiều sản phẩm. Đời sống văn hóa cũng chỉ có thể phát triển trên cơ sở một nền kinh tế không ngừng phát triển.

Để có kĩ thuật thì phải có khoa học. Muốn nắm vững được khoa học và kĩ thuật tiên tiến thì phải có kiến thức cơ bản, phải có văn hóa. Không ai có thể làm thay điều ấy cho ta. Nếu không học, không có kiến thức, làm sao mà củng cố được quốc phòng, phát triển được kinh tế, nâng cao được văn hóa?

Khi Bác Hồ nói: "Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu” là Bác còn nhấn mạnh đến vai trò của thế hệ thanh thiếu niên cách mạng mới thành công, cuộc chiến đấu để giữ nước gian khổ, nhưng mười, mười lăm năm sau, thế hệ học sinh hôm nay sẽ là người chủ của đất nước, là lực lượng chủ yếu để dựng nước, phát triển kinh tế và mở mang văn hóa. Vì thế, nhiệm vụ của người đang ngồi trên ghế nhà trường càng trở nên quan trọng. Bác vĩ đại vì Bác không chỉ lo cho cuộc chiến đấu trước mắt mà còn nghĩ đến tương lai lâu dài của đất nước.

Xem thêm:  Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ

Mỗi chúng ta cần hiểu sâu sắc lời dạy của Bác để ra sức rèn luyện, phấn đấu trong những ngày còn ngồi trên ghế mái trường. Từ lời dạy chân tình và thiết tha của Bác, chúng ta phải thấy hết trách nhiệm của người học sinh trong việc học tập. Để học tập tốt, trước hết chúng ta phải xác định đúng đắn mục đích và động cơ học tập: học tập để nắm vững kiến thức văn hóa, khoa học nhằm làm cho đất nước và dân tộc giàu mạnh, hùng cường. Muốn vậy phải phấn đấu kiên trì, vượt qua mọi trở ngại, khắc phục mọi khó khăn để học tập đạt kết quả cao nhất. Phải có phương pháp học tập tốt, kết hợp chặt chẽ học với hành.

Phải học cho toàn diện, không phải chỉ biết có học chữ mà phải biết học làm người, phấn đấu trở thành con người mới của xã hội mới.

Cuộc chiến đấu giữ nước của nhân dân ta phải qua ba mươi năm mới dành được thắng lợi hoàn toàn. Trước mắt chúng ta là con đường muôn vàn khó khăn, để đi tới một tương lai tươi sáng cho Tổ quốc trở nên vẻ vang, cho dân tộc Việt Nam được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu như lòng Bác Hồ hằng ao ước, chúng ta phải gắng sức học tập, học tập không ngừng.

Thu Trang

Post Comment